Home

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี Welcome To Namkhunwittaya School

อุบลพร้อม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมฯ

22 ก.ค. 2564 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เวลา 09.00 น ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ว23 และ PA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว23 และเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูแนวใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์ PA (Performance ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Google Classroom

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนิน "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Google Classroom" ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่

28 พ.ค. 2564 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการฉีดพ่นกำจัดยุงลายและทำความสะอาด

26 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ...
อ่านเพิ่มเติม

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสะพาย ประจำปี 2563

นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม ...
อ่านเพิ่มเติม


โอกาสดีของคนอยากเรียนต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับท็อปของนิวซีแลนด์หลายแห่ง ประกาศมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติทุกคน ทั้งผู้ที่เรียนต่อในนิวซีแลนด์ และผู้ที่เรียนทางออนไลน์ ในระดับป.ตรี-ป.โท ประจำปีการศึกษา 2564 และนับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างโอทาโก ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ สูงถึง 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) หรือกว่า 210,000 บาท พร้อมเปิดรับสมัครหลักสูตรออนไลน์ .. New ...
Read More
ประชาสัมพันธ์ ...นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 กรอกรายงานสถานะภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHRSdqI440c5QvU5PNsW6sBj_1T_LT3tKRlRalV77TxEwUA/viewform ...
Read More
        สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี เปิดรับ สมัครบุตรทหารผ่านศึกษานอกประจำการ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสอบชิงทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาทเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จนจบระดับปริญญาตรีในประเทศ นักเรียนคนใดสนใจสมัครได้ที่คุณครูเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์ งานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ กำหนดหารยืนหลักฐานสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย ...
Read More
        โครงการออกค่ายเชิงวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 สมัครได้ที่คุณครูเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์ งานแนะแนวเพื่อการศึกษา กิจกรรมดีๆ ...
Read More
มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวันสอบ GAT/PAT ที่หลังจากหลายฝ่ายมีความกังวลว่าวันสอบ GAT/PAT ของน้อง ๆ จะไปชนกับวันเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ล่าสุด! หลังจากที่มีการประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติให้เลื่อนวันสอบเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 ...
Read More
เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของน้องๆ นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยล่าสุด! ทาง สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสามระดับชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ (www.niets.or.th) ...
Read More

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ...
Read More

พิธีไหว้ครู โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ปีการศึกษา 2562

6 มิ.ย. 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ...
Read More

ขบวนรำงานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น 2562

นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ร่วมสืบสานประเพณี งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สืบสานประเพณี ชนเผ่า 3 ภาษา สักการะศาลหลักเมือง พ.ศ. 2562 ...
Read More
หลักภาษาแม่นยำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป รายวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาแม่นยำ ...
Read More

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่องานวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัย ไอศิการ์ ...
Read More

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ...
Read More