Home

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี Welcome To Namkhunwittaya Schoolเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ.

วันนี้ 2 ธ.ค. 2563 เวลา 08.10 น. ณ ลานกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา นายสุรพงษ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ฟุตบอลหญิง อุบล ครัวนภัส เอฟซี คว้าที่ 3 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขต 3 ครั้งที่ 42 ภาคอีสานตอนล่าง

นายประสิทธิ์ ธรรมมา ผู้ฝึกสอน พร้อมทีมงานสต๊าฟฟ์โค้ช ทีมฟุตบอลหญิง อุบล ครัวนภัส เอฟซี ทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ...
อ่านเพิ่มเติม

สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 63

29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 -15.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาดำเนินการกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในที่ประชุมได้รับเกียรติจากนายพัทธ์ฐินันท์ ...
อ่านเพิ่มเติม

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...
อ่านเพิ่มเติม


ประชาสัมพันธ์ ...นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 กรอกรายงานสถานะภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHRSdqI440c5QvU5PNsW6sBj_1T_LT3tKRlRalV77TxEwUA/viewform ...
Read More
        สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี เปิดรับ สมัครบุตรทหารผ่านศึกษานอกประจำการ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสอบชิงทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาทเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จนจบระดับปริญญาตรีในประเทศ นักเรียนคนใดสนใจสมัครได้ที่คุณครูเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์ งานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ กำหนดหารยืนหลักฐานสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย ...
Read More
        โครงการออกค่ายเชิงวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 สมัครได้ที่คุณครูเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์ งานแนะแนวเพื่อการศึกษา กิจกรรมดีๆ ...
Read More
มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวันสอบ GAT/PAT ที่หลังจากหลายฝ่ายมีความกังวลว่าวันสอบ GAT/PAT ของน้อง ๆ จะไปชนกับวันเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ล่าสุด! หลังจากที่มีการประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติให้เลื่อนวันสอบเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 ...
Read More
เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของน้องๆ นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยล่าสุด! ทาง สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสามระดับชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ (www.niets.or.th) ...
Read More
โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยสถาบัน Education and Development Experts (EduDee) ซึ่งประเทศที่จะส่งเด็กที่ได้ทุนไปแลกเปลี่ยนจะมีทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แคนนาดา, ไอร์แลนด์ และอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน หรือทั้งหมด และไปแลกเปลี่ยนในฐานะยุวทูตของประเทศไทย ทั้งนี้นักเรียนที่ได้สิทธิไปแลกเปลี่ยนไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ...
Read More

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ...
Read More

พิธีไหว้ครู โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ปีการศึกษา 2562

6 มิ.ย. 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ...
Read More

ขบวนรำงานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น 2562

นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ร่วมสืบสานประเพณี งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สืบสานประเพณี ชนเผ่า 3 ภาษา สักการะศาลหลักเมือง พ.ศ. 2562 ...
Read More
หลักภาษาแม่นยำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป รายวิชาภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาแม่นยำ ...
Read More

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่องานวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัย ไอศิการ์ ...
Read More

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ...
Read More