Home

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี Welcome To Namkhunwittaya Schoolสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

2-4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

19 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดยนายพัทธ์ฐินันท์ สานุสันต์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการเรียนการสอน เรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยากรผู้ให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

3 ก.ย. 62 เวลา 14.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 นำโดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

27 ส.ค. 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และผู้ปกครองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตลอดจนรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

22 ส.ค. 2562 นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
อ่านเพิ่มเติม


ประชาสัมพันธ์ ...นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 กรอกรายงานสถานะภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHRSdqI440c5QvU5PNsW6sBj_1T_LT3tKRlRalV77TxEwUA/viewform ...
Read More
        สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี เปิดรับ สมัครบุตรทหารผ่านศึกษานอกประจำการ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสอบชิงทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาทเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จนจบระดับปริญญาตรีในประเทศ นักเรียนคนใดสนใจสมัครได้ที่คุณครูเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์ งานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ กำหนดหารยืนหลักฐานสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย ...
Read More
        โครงการออกค่ายเชิงวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 สมัครได้ที่คุณครูเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์ งานแนะแนวเพื่อการศึกษา กิจกรรมดีๆ ...
Read More
มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวันสอบ GAT/PAT ที่หลังจากหลายฝ่ายมีความกังวลว่าวันสอบ GAT/PAT ของน้อง ๆ จะไปชนกับวันเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ล่าสุด! หลังจากที่มีการประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติให้เลื่อนวันสอบเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 ...
Read More
เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของน้องๆ นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยล่าสุด! ทาง สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสามระดับชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ (www.niets.or.th) ...
Read More
โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยสถาบัน Education and Development Experts (EduDee) ซึ่งประเทศที่จะส่งเด็กที่ได้ทุนไปแลกเปลี่ยนจะมีทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แคนนาดา, ไอร์แลนด์ และอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน หรือทั้งหมด และไปแลกเปลี่ยนในฐานะยุวทูตของประเทศไทย ทั้งนี้นักเรียนที่ได้สิทธิไปแลกเปลี่ยนไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ...
Read More

พิธีไหว้ครู โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ปีการศึกษา 2562

6 มิ.ย. 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ...
Read More

ขบวนรำงานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น 2562

นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ร่วมสืบสานประเพณี งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สืบสานประเพณี ชนเผ่า 3 ภาษา สักการะศาลหลักเมือง พ.ศ. 2562 ...
Read More

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบปีการศึกษา 2561

บรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ...
Read More
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ...
Read More

ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง

ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เรื่อง ระบบนิเวศสวนทุเรียนน้ำขุ่น ชุดที่ 1 ...
Read More

ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ แบบ KWDL เรื่อง การเคลื่อนที่

ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ แบบ KWDL เรื่อง การเคลื่อนที่ ...
Read More