พิธีไหว้ครู โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ปีการศึกษา 2562

6 มิ.ย. 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา

Read more

ขบวนรำงานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น 2562

นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ร่วมสืบสานประเพณี งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สืบสานประเพณี ชนเผ่า 3 ภาษา สักการะศาลหลักเมือง พ.ศ. 2562 (ปีที่ 11) ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบปีการศึกษา 2561

บรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

Read more