กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562

        25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยประธานในพิธีได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดบูธกิจกรรมจากนักเรียน และการแสดงต่าง ๆ

Read more

ฟ้าขาวเกมส์ 2019

        โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 “ฟ้าขาวเกมส์ 2019” ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562       

Read more

ตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรม 9 ส

        17 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการประเมินกิจกรรม 9 ส. โรงเรียนในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำโดยนายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

Read more

ตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ

        16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูกิตติยา จันทร์หง่อม ครูแนะแนว และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต้อนรับรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียน

Read more