สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

        2-4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562    

Read more