รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่

        28 พ.ค. 2564 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่สอบได้ตามประกาศรายชื่อและได้รายงานตัว มอบตัวยืนยันสิทธิ์ เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ซึ่งโรงเรียนมีกำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่

Read more

โครงการฉีดพ่นกำจัดยุงลายและทำความสะอาด

        26 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฉีดพ่นกำจัดยุงลายและทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สร้างความมั่นใจแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

Read more