ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ แบบ KWDL เรื่อง การเคลื่อนที่

ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ แบบ KWDL เรื่อง การเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เมื่อจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายต่างระดับกัน

 

ดาวน์โหลด คลิก http://203.114.109.61/wordpress?download=2575

 

Facebook Comments