กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

        22 ส.ค. 2562 นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก .. 

 

 

 

 
Facebook Comments