การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษาค้นคว้า          นายพิพัฒน์ อินทนา
สถานศึกษา              โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
                               องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปีการศึกษา               2560

ดาวน์โหลด คลิก  http://203.114.109.61/wordpress?download=2895

Facebook Comments