ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

        27 ส.ค. 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และผู้ปกครองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตลอดจนรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก .. 

 

 

 

Facebook Comments