ประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

        3 ก.ย. 62 เวลา 14.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 นำโดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในที่ประชุม แจ้ง      ข้อราชการต่าง ๆ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 พร้อมทั้งปรึกษาหารือเรื่องอื่น ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก .. 

 

Facebook Comments