ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

        โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการเรียนการสอน เรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยากรผู้ให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว และคณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก .. 

 

Facebook Comments