ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

        19 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดยนายพัทธ์ฐินันท์  สานุสันต์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา และกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนของเรา เพื่อลูกหลานของเรา ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก .. 

 

 

Facebook Comments