สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

        2-4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก .. 

 

 

 

Facebook Comments