ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Facebook Comments