ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในที่ประชุมได้รับเกียรติจากนายพัทธ์ฐินันท์ สานุสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดแนวทางร่วมกันพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น พัฒนาผู้เรียน พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี…

โพสต์โดย โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020
Facebook Comments