ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ

        3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมเล็ก หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา โดยมีการมอบชุดของขวัญและให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำในการใช้ชีวิต การใช้เงินทุน รวมถึงเรื่องการเรียนกับนักเรียนอีกด้วย

3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ…

โพสต์โดย โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เมื่อ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2021
Facebook Comments