โครงการฉีดพ่นกำจัดยุงลายและทำความสะอาด

        26 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฉีดพ่นกำจัดยุงลายและทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สร้างความมั่นใจแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมดำเนินโครงการฉีดพ่นกำจัดยุงลายและทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา นำโดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะฯ และร่วมรับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เรียนและทุก ๆ คนในชุมชน
#ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย
#รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

26 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. อบจ.อุบลราชธานี โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี…

โพสต์โดย โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เมื่อ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2021

Facebook Comments