รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่

        28 พ.ค. 2564 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่สอบได้ตามประกาศรายชื่อและได้รายงานตัว มอบตัวยืนยันสิทธิ์ เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ซึ่งโรงเรียนมีกำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

28 พ.ค. 2564 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564…

โพสต์โดย โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2021
Facebook Comments