โครงการ ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ 5 ประเทศ เปิดแล้ว!

โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยสถาบัน Education and Development Experts (EduDee) ซึ่งประเทศที่จะส่งเด็กที่ได้ทุนไปแลกเปลี่ยนจะมีทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แคนนาดา, ไอร์แลนด์ และอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน หรือทั้งหมด และไปแลกเปลี่ยนในฐานะยุวทูตของประเทศไทย ทั้งนี้นักเรียนที่ได้สิทธิไปแลกเปลี่ยนไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://campus.campus-star.com/education/84407.html

Facebook Comments