เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ 57 หมู่ 9 ตำบลตาเกา  อำเภอน้ำขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34260

โทรศัพท์  045-864653       โทรสาร  045-864652

   https://web.facebook.com/namkhunwittaya