ติดต่อเรา


โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ 57 หมู่ 9 ตำบลตาเกา  อำเภอน้ำขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34260

โทรศัพท์ 045-251-927, 08-1999-2078

E-mail : nkwshool1@gmail.com

   https://web.facebook.com/namkhunwittaya