ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ 57 หมู่ 9 ตำบลตาเกา  อำเภอน้ำขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34260
โทรศัพท์ 0-4586-4653   โทรสาร 0-4586-4652